Home

Elemente ale reprezentărilor cartografice ale pământului

principale ale Pământului. Este vorba de forma, dimensiunile şi mişcările planetei noastre. Accentul este pus pe explicarea consecinţelor geografice ale formei sferice, ale mişcării de rotaţie şi mişcării de revoluţie. Cuprins: 1. Forma Pământului şi consecinţele geografice 1.1. Sferoidul de rotaţie 1.2. Elipsoidul terestru 1. Un alt savant, geograful și matematicianul Eratostene (circa 272-194 î.H.) a supraestimat circumferința Pământului cu doar 322 de kilometri (el considerând că are 40.320 de kilometri). Romanii nu au îmbunătățit baza teoretică a reprezentărilor cartografice, totuși au realizat și ei câteva hârți, una din ele fiind Tabula. 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport. cartografic. 4.2. Utilizarea semnelor convenţionale. 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice. 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simpl

Cartografie - Wikipedi

 1. 4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale. 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice. 4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate. 4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple. 6.1
 2. 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale aşezărilor omeneşti 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic 5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiun
 3. Structura interioară a geografiei de clasa a V-a continuă, într-un mod vizibil, disciplina Ştiinţe ale naturii din clasele III - IV (O.M. nr. 5003 / 2.12.2014, prin toate cele trei secvenţe ale sale: Ştiinţe ale vieţii, Ştiinţe ale Pământului, Ştiinţe ale fizicii), precum şi geografia de clasa a IV-a (O.M. nr. 5003 / 2.12.2014.
 4. analiza unor elemente ale aşezărilor omeneşti 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic 5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiuni Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, di
 5. Primele încercări cartografice din această perioadă se regăsesc în lucrările lui Agrippa (Harta imperiului), și în lucrările lui Strabo (Geographia, cca. 19 e.n.). Tot atunci, Pomponius Mela (în lucrarea sa Cosmographia) reprezintă Tracia. Cea mai mare contribuție la dezvoltarea științei cartografice ale timpurilor sale a adus-o Ptolemeu (cca. 90-168) autorul.
 6. § Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice. 3. 1 - 3. 17-21.09. pentru analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului înconjurător. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren 2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple 3.1 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei, hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului înconjurător; 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic. Biosfera şi organizarea ei Acest curs prezinta Elementele Componente ale Unui GIS. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.. Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale aşezărilor omeneşti . 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic . 5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiun CP2. Utilizarea adecvată a materialelor cartografice, seriilor statistice, instrumentelor informatice de bază în vederea analizei și reprezentării funcționale a teritoriului. CP3. Realizarea unei diagnoze teritoriale pe baza analizei geografice complexe și a reprezentărilor cartografice. CP4

4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei. 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a Europei. 4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea elementelor şi fenomenelor pe continentul european. 5.1 reprezentări cartografice 4.2. Orientarea în spațiul geografic folosind instrumente și mijloace specifice. 1. Geografie - știința despre Pământ Geografie 1 Evaluare inițială -15' 2. Particularitățile generale ale Terrei ca planetă: forma și mişcările (în jurul axei . 1 3. Reprezentarea suprafeţei Pământului: globu

Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor. extraeuropene. 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a continentelor extraeuropene. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente fenomene şi procese ale mediului geografic Programa pentru Bac Geografie 2020, dar și pentru celelalte materii, a fost elaborată de Ministerul Educației și publicată pe edu.ro. Absolvenții de la profilul uman și cei de la filiera vocațională vor susține proba scrisă de Geografie la examenul de Bacalaureat 2020, joi, 25 iunie 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului înconjurător; Evoluţia Universului şi a Terrei Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice Utilizarea reprezentărilor cartografice în analiza dimensiunii. 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple . 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii . 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din domeniul ştiinţe şi tehnologii . 3.3

Blog-ul profesorilor de geografie din județul Dolj

Elemente de conţinut - Importanţă, categorii de elemente reprezentate - Ţărmurile - caracteristici, izobate, modificări, metode de reprezentare - Râurile - caracteristici ale reprezentărilor în funcţie de scară - Pădurea - moduri de reprezentare. 14. Proiecţii cartografice utilizate în România. Proiecţia stereografică 197 1 Noţiuni de bază ale topografiei. Obiectul, definiţia şi ramurile măsurătorilor terestre. 2 Forma şi dimensiunile Pământului. Puncte, linii, direcţii şi unghiuri caracteristice pe globul terestru. 3 Sisteme de proiecţii cartografice. Reţele geodezice topografice. 4 Nomenclatura foilor hărţii şi planurilor topografice

Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la resurse, agricultură, industrie şi servicii. 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic. III. GEOGRAFIE ECONOMICĂ. Resursele naturale. Resursele extraatmosferice şi ale. 4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice 4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate 4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple 6.1

4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport cartografic 4.2. Utilizarea semnelor convenţionale 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple 6.1 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene 4.4 Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei, a Uniunii Europene şi a unor ţări 5. Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre 6

analiza unor elemente ale climei, hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului înconjurător; 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic. 6.2. Îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică, holistică etc.); ATMOSFERA TERESTRĂ Alcătuirea şi structura atmosfere - descrierea unor elemente simple *1.2 să redea succesiuni ordonate cronologic - exerciţii de ordonare a unor fenomene. principale ale reprezentărilor cartografice utilizate (hărţi ale continentelor, ale ţărilor etc.) - descrierea după o imagine cartografică; - utilizarea semnelo 4. Zonele naturale ale Terrei 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite. 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple. 3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte. discipline şcolare. 4.1 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport cartografic 4.2. Utilizarea semnelor convenţionale 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple 5.1

Istoria cartografiei - Wikipedi

 1. Științele Pământului -etapa județeană (14.03.2015) pentru analiza unor elemente ale aşezărilor omeneşti 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic 5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiuni.
 2. Pământului ca întreg şi ale orizontului local. Programa actuală cuprinde modificări semnificative în componentele sale, la care se adaugă. elemente metodologice suplimentare, destinate unei învăţări de calitate în condiţiile evitării supraîncărcării
 3. 4. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei, a Uniunii Europene şi a unor ţări 5. Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre 6

Geografie-d

- utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic; - formarea unui comportament critic constructiv în raport cu elementele calitative ale mediului 9.1 Interacţiunile dintre elementele naturale ale mediului 9.2 Rolul mediului geografic în evoluţia şi dezvoltarea societăţii uman Utilizarea reprezentărilor grafice i cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei i a unor ţări 5. Analiza geografică a componentelor naturale úi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului úi al ţării noastre 6 Antarctica - elemente de identitate geografică S30 Recapitulare/Evaluare secvențială S31 Elemente de Geografia mediului înconjurător C.3.2. C.4.1. C.4.4. Componentele mediului înconjurător și relațiile dintre acestea S32 Degradarea mediului, o problemă a lumii contemporane. Schimbări globale ale mediului S3 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene. 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale. 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene. 4.4 Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect. 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple. 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii . 3.2

Dolj: 2013 - Societatea de Geografie - Dol

 1. 1.1-să identifice elementele principale ale reprezentărilor cartografice utilizate (hărţi ale continentelor, ale ţărilor etc.) 3.1-să utilizeze corect numele proprii auzite sau citite; 3.2 -să utilizeze (în scris sau oral) termenii comuni şi proprii
 2. C02 Istoria reprezentărilor cartografice şi a măsurării terenului ­ Ultimii 600 de ani de cartografie ­//­ C03 test 1 ­ 10% C04 Harta. Elementele hărţilor geografice ­//­ C05 Deformări. Clasificarea proiecțiilor cartografice ­//
 3. 3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului local. 4.2. Utilizarea semnelor convenţionale. 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice. 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple. 7.5
 4. 2. Citirea şi interpretarea suporturilor grafice şi cartografice 2.1 2.2. *2.3 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil: să interpreteze suporturile grafice şi cartografice, caracterizând elementele identificate să identifice elementele principale ale reprezentărilor cartografice utilizate
 5. 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei, hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului înconjurător; 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic

Curs Elementele Componente ale Unui GIS < Electronica

Un blog pentru profesorii de Geografie ce ofera informatii despre curriculum,planificari,proiecte didactice,ecologie,turism,burse comenius,scoala altfel,excursii,hazard 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din domeniul ştiinţe şi tehnologii 3.3 - Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice, pentru prezentarea unei realităţi investigate- Transferul informaţiei statistice, grafice şi cartografice în alte forme de prezentare (texte, modele etc.

Concursuri şcolare Blog de geografi

2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple. 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii . 3.2 să identifice elementele principale ale reprezentărilor cartografice utilizate să completeze imagini cartografice lacunare să utilizeze corect numele proprii auzite sau citite 4.1 să identifice interacţiunile cu caracter global Obiective operaţionale: O5- să localizeze principalele elemente hidrografice ale Asiei de Sud si Indiei

Istoricul reprezentărilor cartografice Elementele hărților geografice Elementele de conținut - elemente obligatorii Elementele de conținut - elemente facultative VERIFICARE PARȚIALĂ Elementele matematice - proiecții Metode de reprezentare cartografică Design-ul cartografic (ieri si azi) Prelegere însoţită d 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii 4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii • Aplicaţii practice: - Măsurarea timpului - Orizontul local - orientare, măsurare şi. Se poate spune că semnele cartografice sunt simboluri grafice care sunt folosite pe o hartă pentru a reprezenta diverse elemente găsite pe suprafața pământului. De obicei sunt folosite semne standardizate ale căror sensuri sunt împărtășite și înțelese pe plan internațional Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice. 3.2. Identificarea elementelor geografice pe un suport cartografic. 3.3. Utilizarea semnelor convenţionale. 3.4. Utilizarea reprezentărilor grafice/ cartografice simple 4. Aplicarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologii în studierea realităţii geografice. 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice. 4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate. 4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple. 5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei. 5.3

Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului 9. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice adecvate, pentru interpretarea datelor statistice 10. Transformarea (transferul) informaţiei statistice, grafice şi cartografice în alte forme de prezentare (texte, modele etc.) III. Conţinuturi Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene. 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a continentelor extraeuropene. 4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate. 5.1 Arhetip fundamental legat de izvoarele vieții și ale imaginației, șarpele și-a păstrat, așadar, în diferite locuri ale lumii, valențele simbolice - aparent ireconciliabile. Iar cele mai pozitive dintre acestea, deși cândva înfierate de istoria noastră, încep să iasă iarăși la lumină, ca să-i dăruiască din nou omului.

Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: - relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief) Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010 Pagina 3 din TEMA 1 Istoria reprezentărilor cartografice şi a măsurării terenului Prelegere însoţită de prezentare PowerPoint TEMA 2 Harta - elemente matematice TEMA 3 Deformări TEMA 4 Tipuri de proiecţii cartografice Verificare parțială evaluare prin test grilă TEMA 5 Elemente de conținut ale hărților - metode d Volumul prezintă importanţa disciplinei de cartografie ca parte integrantă a ştiinţelor Pământului, principiile cartografiei precum și însemnătatea datelor cartografice. Lucrarea îmbină partea de teorie cu aplicațiile practice, facând astfel o analiză a evoluției reprezentărilor cartografice cu scopul de a ajuta la o mai bună. ministerul educaŢiei naŢionale. consiliul naŢional pentru curriculum. curriculum Şcolar. pentru. geografie. clasa a ix-a. alternativa educaŢionalĂ waldor

Cartografie Admitere UV

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Tipurile de proiecții cartografice sunt toate acele clasificări în care poate fi inclus setul de proiecții cartografice. Aceste categorii sunt făcute pentru a specifica ce metodă a proiecțiilor a fost utilizată pentru a arăta o zonă. Proiecțiile cartografice, cunoscute și sub denumirea de proiecții geografice, sunt sistemele prin intermediul cărora Pământul sau o porțiune a. Este o reprezentare micșorată și generalizată a Pământului, redând, în mod convențional elemente reprezentative de la suprafața acestuia. Proiecția cartografică Reprezintă procedeul matematic prin care suprafața sferică a globului pământesc este transpusă în plan. În momentul transpunerii, inevitabil, intervin deformări ale. Curs 12 pd Aceasta este redată într-o formă esenţializată şi cuprinde elemente fundamentale, la care se adaugă o serie de activităţi practice de bază. curriculum-ul şcolar de geografie pentru clasa a X-a şi anul de completare sunt corelate cu competenţele generale ale acestei forme de învăţământ. cartografice, grafice, sau pe modele

h a rtă sf [At: DOSOFTEI, V. S. 65 / Pl: h ă rți / E: ngr χαρτα] 1 Reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeței Pământului (totală sau parțială), generalizată și micșorată conform unei anumite scări de proporție și întocmită pe baza unei proiecții cartografice. 2 (Înv) Document.3 (Îs) ~ta fusurilor orare Hartă care indică limitele reale ale fusurilor orare Ideile de latitudine și longitudine au fost introduse de Klaudios Ptolemaios în harta sa denumită Tabula Peutingeriana. Romanii nu au adus îmbunătățiri ale bazei teoretice a reprezentărilor cartografice, totuși au realizat și ei câteva hărți (Aripile, ca elemente constitutive ale altor ființe, neumane, sau obiecte, sunt omniprezente în vechimea istorică și folclorică. La fel - capacitatea de zbor. Cele mai tari sunt, însă, reprezentările și relatările mijloacelor de zbor fără aripi , adică potențial extraatmosferic , unde aerodinamica nu este un factor 7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul urmăreşte să introducă cursanţii în problemele generale ale ştiinţei cartografice, sub aspect evolutiv. Vor fi prezentate momentele esenţiale ale apariţiei, contextului şi dezvoltării reprezentărilor cartografice, precum şi izvoarele cartografice

Elementele componente ale hărților Din analiza și observarea hărților se constată faptul că acestea sunt alcătuite dintr-o serie de elemente ce au rolul de a ne îndruma în citirea și înțelegerea conținutului grafic al acestora. O serie de elemente sunt obligatorii și nu pot lipsi de pe o hartă realizată corect 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din domeniul Știinţe şi tehnologii 4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare 4.2 exerciţii de relaţionare între elemente şi fenomene geografice Manual, hărţi, imagini Resurse de timp: o oră (S1) Test iniţial Universul - Aspecte generale 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.2 corelarea termenilor geografici cu elemente geografice specifice caracterizarea unor aspecte ale elem entelor ş proprietate comună a membrilor ei asupra pământului, apelor, păşunilor, lasă loc liber proprietăţii religia şi obiceiurile, păstrându-se însă în multe cazuri şi elemente ale populaţiilor nou cucerite. Pentru a înţelege mai bine aceste aspecte, facem câteva scurte precizări. după cum dovedesc izvoarele cartografice.

Societatea de Geografie - Dolj: PROGRAMA CONCURSULUI

Termenul de cultură a fost preluat din limba latină de mai toate limbile moderne, printr-o analogie cu agricultura, analogie ce are la bază ideea de modificare a naturii. Astfel, cultura, care avea ca înţeles primar cultivarea pământului, este extins încât să definească activitatea de cultivare a spiritului. Etimologic, termenul de civilizaţie vine de la cuvintel reprezentărilor cartografice Prelegere Forma şi dimensiunile pământului, cercuri mari şi cercuri mici pe glob Prelegere Interpretarea elementelor de conţinut ale hărţii Activităţi asistate Evaluarea activităţii Activităţi asistate Bibliografie 1. ocoş O. (2000) - Cartografie, Editura Paideia - olecţia artea Universitară.

Programa Bac Geografie 2020 - Din Ce Materie Dau Elevii

convenționale ale elevilor la școala în 3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice 3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice și cartografice simple 4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii contemporane localități 1. Noţiuni de geografie matematică. Elemente ale reprezentărilor cartografice ale Pământului. Reţeaua cartografică: meridiane şi paralele; latitudinea şi longitudinea; scara grafică şi scara numerică. Harta. Mişcările Pământului. 2. Meteorologie şi climatologie. Atmosfera: compoziţie şi structură ale apariţiei tiparului a fost faptul că făcea posibilă multiplicarea reprezentărilor unor evenimente, mai mari sau mai mici, întâmplate în oraş: bătălii, asedii, revoluţii, capitulări, tratate de pace, încoronări, intrări triumfale, execuţii, nunţi sau înmormântări ş.a.m.d Continente şi ţări - reprezentări cartografice. Harta politică a lumii. 2.1. 2.3. 3.2. 4.1. identificarea elementelor de reper ale reprezentărilor cartografice: reţea cartografică, puncte cardinale, orientarea hărţii, scară (2.1.) elaborarea unui text explicativ pe baza unui suport grafic (2.3. 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei, hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului înconjurător; 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului eographic

ELEMENTELE MATEMATICE ALE HĂRŢII. SCARA HĂRŢII . Definiţie: T recerea de la dimensiunile mă surate în teren la cele de pe plan sau hartă se face cu ajutorul unui raport constant de micşorare numit scară de proporţie.. Ca element matematic, se poate exprima în 3 moduri: Numeric; Grafic; Direct . Scara numerică este o fracţie ordinară în care numărătorul indică lungimea. 3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice, pentru prezentarea unei realităţi investigate Spaţiul românesc şi spaţiul european. Elemente fizico - geografice definitorii ale Europei şi ale României: relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)

S.C. Cartographia Studium S.R.L

Notiuni de geografie matematica. Elemente ale reprezentarilor cartografice ale Pământului. Reţeaua cartografica: meridiane şi paralele; latitudinea şi longitudinea; scara grafica şi scara numerică. Harta. Miscarile Pământului. 2. Meteorologie şi climatologie. Atmosfera: compoziţie şi structura Pornind de la aceste elemente prezente în textul hagiografic, s-au realizat primele reprezentări ale Cuviosului Eftimie, precum cea de la Santa Maria Antiqua. În secolul al X-lea, Sinaxarul constantinopolitan nu a făcut decât să rezume aceste relatări ale celor care l-au cunoscut sau mai păstrau amintirea lui, formulând concis. CORPUL UMAN. MANUAL COMPLET. GHID ILUSTRAT DE ANATOMIE, FIZIOLOGIE SI AFECTIUNI ALE ORGANISMULUI. Descriere: • Un bestseller vândut în mai mult de 1 milion de exemplare în toată lumea. • Toate detaliile anatomiei corpului şi ale funcţiilor lui sunt evidenţiate cu o claritate remarcabilă, în sute de imagini color

Regulamentul de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei din 29.03.201 Localizarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice . 2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza reprezentărilor grafice şi cartografice . Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic . 4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografi hartă (Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, 1998) HÁRTĂ, hărți, s. f. Reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeței pământului (totală sau parțială), generalizată și micșorată conform unei anumite scări de proporție și întocmită pe baza unei proiecții cartografice. (În sintagmele) Harta fusurilor orare = hartă care indică limitele reale ale. Cu ajutorul dovezilor istorice putem spune că primele reprezentări cartografice au fost produse în mai multe regiuni ale lumii (China, Insulele Marshall, Mexic, de către eschimoși, incași). Printre primele reprezentări cartografice reprezentative antichității au fost: harta Mesopotamiei, planul orașului Nipur, planisferul babilonian

5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiză unor elemente ale aşezărilor omeneşti 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic 5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiun Realizarea şi descifrarea picturilor rupestre cartografice, asemănătoare unor covoare şi amplasate în locuri sacre, fac parte din marile performanţe culturale ale acestor oameni. Modele miniaturale. În schimb, cultura inuită din nordul Canadei şi estul Siberiei era orientată raţional, spre o ţintă precisă Clasificarea unor elemente, obiecte geografice. - Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel regional şi mondial. - Să clasifice unele aspecte sociale ale spaţiului geografic, conform unor criterii/ completînd un tabel. Întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese, fenomene geografice

 • O zi de vineri binecuvantata.
 • Poze revista vogue.
 • Mossberg 500 poze.
 • Poze cu tabara de concentrare dachau.
 • Poze cu hotelul ilikai.
 • Fotografii uimitoare de fotbal.
 • Drăguț imagini de valentine zile.
 • Poze cu chestii.
 • Pasărea Colibri.
 • Acte de administrare definitie.
 • Poze despre succes.
 • Rasist asiatice.
 • Suarez imagini.
 • Clone trooper pictures.
 • Poze cu 12 săptămâni însărcinate.
 • Program de ascuns cosuri.
 • Spongebob și poze gary.
 • Cuvânt puzzle uri folosind imagini.
 • Fotografii atlanta georgia.
 • Arată mi poze cu trenurile.
 • Imagini genitale rashes.
 • Marea Britanie fotografii wildcats.
 • Stiva de piatră seminee șemineu.
 • In ce an a fost tsunami.
 • Ce au inventat mezii si persii.
 • Gurita alba la bebelusi.
 • Lista a emotiilor.
 • Cea mai mare broasca testoasa din lume.
 • Survivor romania online.
 • Descrierea unui castel.
 • Acid hialuronic buze 0.5 ml.
 • Poze cu 12 săptămâni însărcinate.
 • Poze cu saipan.
 • Cheer imagini și citate.
 • Poze cu salturi majorete.
 • Imagini de grup urât.
 • Sandwich uri cu imagini.
 • Poze cu coafura jamie lee curtis.
 • Poze cu bend oregon.
 • Bratari de aur copii amanet.
 • Tipuri de permise și imagini.